В наявності

Деструктор стерні Ефект Біо+тріходерма

205 грн

Виробник Біона.

Тарна упаковка 10 л.

Опис

 деструктор фунгіцидної дії – деструктор стерні (рослинних рештків)

Склад

Деструктор стерні–  це живі вегетативні клітини та спори бактерії Bacillus sp., рештки міцелію та спори грибів Trichoderma virideTrichoderma lignorum, продукти їх метаболізму.

Призначення

Застосовується для розкладання рослинних решток в ґрунті, часткового повернення макро- та мікроелементів до ґрунтів, відновлення агрономічно корисної мікрофлори ґрунту, для пригнічення росту та розвитку ґрунтових фітопатогенів.

Покращує структуру та родючість ґрунту.

Шкодочинні об’єкти

Fusarium, Helminthosporium, Rhisoctonia, Pythium, Sclerotium, Alternaria, Verticillium, Phitophtora та інші.

Механізм дії

1. Мікроміцети Trichoderma lignorumTrichoderma viride синтезують комплекс целюлозолітичних ферментів, що призводить до ефективного розкладання рослинних рештків, здійснюють пригнічення фітопатогенних грибів жорсткою конкуренцією за субстрат, а також виділенням біологічно активних речовин, які пригнічують розвиток збудників захворювань та сповільнюють їх репродуктивну здатність.
2. Trichoderma lignorum, пригнічує розвиток фітопатогенних грибів шляхом конкуренції за субстрат, виділяє ферменти, які ефективно розкладають лігнін (природний ксенобіотик – є складовою здерев’янілих рослинних тканин) та антибіотичні субстанції (гліотоксин, віридин, триходермін та ін.), стимулює ріст та розвиток рослин. Також є активним продуцентом целюлозолітичних ферментів які ефективно піддають деструкції стерню та целюлозні відходи, сприяє рекультивації ґрунтів.
3. Bacillus sp. синтезує антибіотичні поліпептидні речовини, які пригнічують фітопатогенні мікроорганізми. Активно синтезує целюлозолітичні та протеолітичні ферменти, що сприяє поверненню до ґрунту макро- та мікроелементів, біологічно активних речовин (вітаміни, амінокислоти). Також продукує комплекс фітогормонів, які стимулюють ріст та розвиток рослин.

Властивості:

– розкладає рослинні рештки сільськогосподарських культур;
– покращує структуру та родючість ґрунтів, особливо на полях де не вносились органічні добрива, за рахунок збагачення поживними речовинами (макро- та мікроелементами, амінокислотами, вітамінами) та іншими біологічно активними речовинами (ауксини, цитокиніни);
– стійкий до перепаду температур (від +5° до +40°С) та хімічного забруднення ґрунтів;
– сприяє рекультивації ґрунту;
– мікроорганізми, які входять до складу «Ефект Біо®», тримаються прикореневої зони наступної в сівозміні культури, виконують захисні функції та забезпечують рослину елементами мінерального
живлення, а також амонійним азотом, який утворюється внаслідок руйнування протеїнів;
– сприяє збільшенню врожайності сільськогосподарських культур

Норми застосування препарату для розкладання рослинних решток в ґрунті

Зернові: 1,5 – 2,5 л/га; Курурудза: 2 – 3 л/га; Соняшник: 2,5 – 3 л/га; Цукрові буряки: 2 – 2,5 л/га; Соя, горох: 1,5 – 2 л/га

Спосіб обробки: обприскування рослинних решток з загортанням в ґрунт на 10-15 см, витрата робочого розчину 300 л/га

Може використовуватися для передпосівної обробки насіння

Норма витрати препарату 1,5 л/т насіння, препарат Ефект Біо® вноситься останнім; час знаходження препарату в баковій суміші з іншими протруйниками – не більше 2,5 годин – протягом цього часу препарати мають бути внесені на насіння.

Передпосівна обробка посівного матеріалу допускається за 7-14 днів до висіву, рекомендовано додатково використовувати у якості прилипача препарат для обробки насіння
Адьюгрейн®25%.

 

Додаткова інформація

Виробник

Ензім Агро

Форма

Суха